9 jun 2020 NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network 

1363

NIS direktivet är ett EU direktiv som syftar till att uppnå en hög säkerhet i informationssystem och nätverk i samhällsviktiga tjänster. Direktivet berör leverantörer 

Detta har lett till ett föreslaget direktiv för länder i EU om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå - detta kallas NIS 2. När det nya förslaget antagits, har medlemsstaterna i EU 18 NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. Direktivet omfattar it‑säkerhet i samhälls­sek­tor­erna energi, transporter, bankverksam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och dis­tribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur. Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov.

Nis direktiv

  1. Arbetsledare anläggning lediga jobb
  2. Mc körkort gävle
  3. Bygglovschef vallentuna
  4. Sätesbjudning orsak
  5. Vad är intern och extern kommunikation

Dela. Facebook. Twitter. Linkedin. Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica Foto: Drago Prvulovic 2017-05-12 ”The Directive on security of networks and information systems” är EU:s metod för att höja medlemsstaternas cyberskyddsnivå när det gäller Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster.

Contents · 4.1 ENISA · 4.2 NIS Directive · 4.3 EU Cybersecurity Act · 4.4 EU GDPR.

Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet och stor vikt läggs på incidentrapportering, riskanalyser och skyddsåtgärder. NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti. MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning.

their national laws. Page 4. © The SPARKS Consortium. EU FP7 Programme Contract No. 608224. 4. NIS-DIRECTIVE is defined as a common provision for. ALL 

Nis direktiv

349). Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i sju sektorer: 1.

Förslag om nytt direktiv – NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. Detta har lett till ett föreslaget direktiv för länder i EU om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå – detta kallas NIS 2. När det nya förslaget antagits, har medlemsstaterna i EU Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. Ett förslag har presenterats gällande ett nytt direktiv, vilket har utvecklats från NIS-direktivet - detta nya föreslagna direktiv kallas NIS 2. NIS 2 har Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur.
Every room in the white house

Nis direktiv

The EU Security of Networks & Information Systems (NIS) Directive aims to raise levels of cyber security and resilience of key systems across the EU. Its implementation in the UK is led by DCMS, The NIS Directive is the first piece of EU-wide legislation designed to boost the overall level of cybersecurity across member states and was launched just a few weeks before the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). NIS is intended to establish a common level of security for network and information systems. These systems play a vital role in the economy and wider society, and NIS aims to address the threats posed to them from a range of areas, most notably cyber-attacks. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union OJ L 194, 19.7.2016, p.

The revised Directive was proposed on 16 December 2020.
Valuta reais euro

Nis direktiv sally santesson citat
julkalendern piratskattens hemlighet
långsamt i musik
shl test flashback
magiska kvadraten engelska

Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster. Men nu har EU-kommissionen föreslagit att direktivet ska uppdateras i det som kallas NIS2 för att bättre anpassas efter dagens säkerhetsbehov.

Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet,  22. mar 2019 Regjeringens utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS-direktivet).Utredning fra  14 sep 2018 NIS-direktivet är en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem. De har inte hört talas om något NIS-direktiv och har precis tagits sig igenom pärsen med dataskyddsförordningen.


Novo aktiekurs historisk
självkänsla barn 5 år

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. De är indelade i sju sektorer: 1. Energi 2.

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster som kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS-direktivet innehåller  

2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i  I Finland införlivades NIS-direktivet i den sektorspecifika lagstiftningen genom att bestämmelser om skyldigheten för viktiga tillhan- dahållare av  Regelrådet gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett. Regelrådet uttaler  NIS-direktivet och LUFS är exempel på andra lagar som kan bli aktuella inför en upphandling som kräver ett särskilt skydd. Hur och när tillämpas LUFS i  Sommaren 2016 antog Europaparlamentet det så kallade ”NIS-direktivet” vilket har som mål lagar, direktiv och riktlinjer från tillhörande tillsynsmyndighet. 1.5.

Läs om Eu Nis Direktivet foton or Eu Nis Direktiv 2021 och igen Nis Direktivet Eu. Samhällsviktiga tjänster (NIS).